Phong cách 16/01/2018

giay loafer nam – penny loafer – elle man 4

Bài Tri Duc

Nils Gregoriussen Tveranger (trái) và những cộng sự làm nên đôi penny loafer đầu tiên. Ảnh: Ukjent

giay loafer nam - penny loafer - elle man 4

giay loafer nam – penny loafer – elle man 4

cùng chuyên mục

xem thêm

No more