Phong cách 27/06/2023

photo: Filippo Fior / Gorunway.com

Bài Tuan Anh

Cảm hứng từ những chiếc quần short dành cho các bé trai trung hòa với tính nam truyền thống trong thời trang Hermès. Quan điểm về sự nam tính của Nichanian được thể hiện như một tuyên ngôn mới giữa thời đại xóa nhòa lằn ranh bản dạng giới và tính nam độc hại. 

cùng chuyên mục

xem thêm

No more