Phong cách 16/12/2023

elle-fashion-show-2018

Bài Tuan Anh

Hệ vòm cao cùng sảnh hẹp ngang và dài tạo nên chiều sâu cho sân khấu, hút mọi ánh nhìn về “con ngươi” là một bán cầu án ngữ ở “điểm gốc”.

cùng chuyên mục

xem thêm

No more