Phong cách 12/12/2023

Lamborghini_elleman 54

Bài Tuan Anh

Từ trái qua: Ông Francesco Scardaoni - Giám đốc Khu vực của Automobili Lamborghini tại châu Á – Thái Bình Dương, bà Lê Thị Thanh Tú - Giám đốc Điều hành S&S Automotive (nhà phân phối độc quyền Lamborghini tại Việt Nam) và ông Raffaele Garribba – Quản lý Automobili Lamborghini Khu vực Đông Nam Á

cùng chuyên mục

xem thêm

No more