Phong cách 22/05/2023

Perpetual Planet – Mission Blue 2022 – The Galápagos Islands

Bài Tuan Anh

Sylvia Earle, một Rolex Testimonee và là Nhà sáng lập Tổ chức Mission Blue, đứng trước con tàu lặn DeepSee.

cùng chuyên mục

xem thêm

No more