Phong cách 06/07/2023

Exploded view of the Oyster case – 1926

Bài Tuan Anh

Các chi tiết tinh xảo của bộ vỏ đồng hồ Oyster đầu tiên được phát minh năm 1926. Hệ thống tài tình này đã được cấp bằng sáng chế và được Hans Wilsdorf gọi là “phát minh quan trọng nhất về đồng hồ trong những năm gần đây”.

cùng chuyên mục

xem thêm

No more