Phong cách 12/03/2020

4_trien lam nghe thuat_elle man_0320

Bài ELLE Team

Tác phẩm "Thiên Thần Đang Bay" của Andrea del Verrocchio’s, khoảng năm 1480| Ảnh: RMN ‐ Grand Palais (Musée du Louvre)/René‐Gabriel Ojéda.

4_trien lam nghe thuat_elle man_0320

cùng chuyên mục

xem thêm

No more