Phong cách 12/03/2020

9_trien lam nghe thuat_elle man_0320

Bài ELLE Team

Chân dung Jeanne Samary (La Rêverie) vẽ bởi Renoir’s, năm 1877| Nguồn: Musée des beaux-arts Pouchkine

cùng chuyên mục

xem thêm

No more