Tag

bê bối thông tin facebook
Một lần nữa, Facebook lại bị rò rỉ thông tin cá nhân Một lần nữa, Facebook lại bị rò rỉ thông tin cá nhân
Khi những bê bối vừa qua dần lắng xuống, thì lần nữa, một ứng dụng trắc nghiệm tính cách của Facebook lại đối diện với bê bối...
Hậu scandal: Facebook lại bị kiện cáo vì tính năng nhận diện khuôn mặt Hậu scandal: Facebook lại bị kiện cáo vì tính năng nhận diện khuôn mặt
Một lần nữa, Facebook lại vướng vào những bê bối kiện cáo. Lần này là vì tính năng nhận diện khuôn mặt của hãng vi phạm những...