Tag

phuong tien di chuyen tuong lai
Dự án Taxi bay Uber: Kẻ tiên phong liều lĩnh Dự án Taxi bay Uber: Kẻ tiên phong liều lĩnh
Dịch vụ taxi bay UberAir là hướng đi khá mạo hiểm nhưng Uber chấp nhận điều đó để trở thành người tiên phong thay đổi định...
Dự án taxi bay của Uber: Khi quân đội Mỹ và Nasa cũng nhảy vào cuộc Dự án taxi bay của Uber: Khi quân đội Mỹ và Nasa cũng nhảy vào cuộc
Uber cho thấy sự quyết tâm với cương vị là người tiên phong trong việc hiện thực hóa giấc mơ về những chiếc taxi bay khi công...