Tag

robot tinh duc
Robot tình dục: Tương lai đã ở rất gần? Robot tình dục: Tương lai đã ở rất gần?
Vào năm 2016, tại một hội nghị liên quan tới robot tình dục được tổ chức ở Đại Học London, tiến sỹ Barber đã dự đoán rằng...
Robot tình dục - mối đe dọa ái tình hay là một kỷ nguyên tình dục mới? Robot tình dục - mối đe dọa ái tình hay là một kỷ nguyên tình dục mới?
Các tập đoàn và chuyên gia búp bê tình dục đang từng bước phát triển và đưa ngành công nghiệp tình dục sang kỷ nguyên mới bằng...