Tag

the he thien nien ky
30 địa điểm du lịch thu hút "thế hệ thiên niên kỷ" nhất năm 2019 30 địa điểm du lịch thu hút "thế hệ thiên niên kỷ" nhất năm 2019
Với nền tảng tri thức cao cùng sự du nhập từ văn hóa thập phương, những bạn trẻ thuộc "thế hệ thiên niên kỷ" hiện nay không...
Đã đến lúc nhìn nhận lại tầm quan trọng của thế hệ Millennials trong môi trường công việc Đã đến lúc nhìn nhận lại tầm quan trọng của thế hệ Millennials trong môi trường công việc
Thế hệ Millennials (hay còn gọi là Thế hệ Thiên Niên Kỷ) là lớp người sinh ra và lớn lên vào những năm cuối cùng của thiên...