80 câu nói hay nổi tiếng về thời trang nam giới (phần 2)

13/06/2018, 11:00 AM

Thời trang định hình phong cách và nói lên tiếng nói bạn là ai, từ đâu tới, cá tính như thế nào. Thế giới thời trang bao la được định hình qua các các quan điểm của những đầu tàu thời trang, thể hiện phần nào qua những câu nói hay xuyên suốt chiều dài phát triển.

Thời trangluôn xoay vần và biến đổi không ngừng, chính vì điều này mà không ítnhững câu nói hay hoặc những châm ngôn huyền thoại về thời trang luôn được giới mộ điệu thuộc “nằm lòng” và thậm chí coi đó là quan điểm sống. Hãy cùngELLE Mantham khảo qua 80 câu nói hay nổi tiếng về thời trang phần 2.

42. “Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.”– Mark Twain

“Quần áo làm nênconngười. Những kẻ trần truồng khôngcóhay không tạo nên ảnh hưởng gì lên xãhội”–Mark Twain

câu nói hay thời trang nam giới 1 - elleman

43. “Men with style are great because they have a sense of self.”– Lexa Doig

“Còn gì tuyệt vời hơn một người đàn ông mặc đẹp bởi vì họ biết họ là ai” –Lexa Doig

44. “All it takes are a few simple outfits. And there’s one secret – the simpler the better.”– Cary Grant

“Tất cả những gì bạn cần là một vài bộ quần áo giản đơn. Và chỉ có một bí mật – càng giản đơn càng tốt” – Cary Grant

45. “Style is primarily a matter of instinct.”— Bill Blass

“Thời trang chủ yếu thuộc về bản năng” – Bill Blass

46. “I can go all over the world with just three outfits: a blue blazer and grey flannel pants, a grey flannel suit, andblack tie.”– Pierre Cardin

“Tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới chỉ với ba bộ trang phục: một chiếc áo khoác màu xanh và một bộ suit màu xám và cà vạt màu đen” –Pierre Cardin

47. “Isn’t elegance forgetting what one is wearing?”–Yves Saint Laurent

“Chẳngphảithanh lịchcó nghĩa là việc một người quên đi họ đang mặc gì sao?” – Yves Saint Laurent
câu nói hay thời trang nam giới 2 - elleman

48. “Fashion has to reflect who you are, what you feel at the moment where you’re going.”– Pharrell Williams

“Thời trang phải phản chiếu được con người bạn là ai, bạn đang cảm thấy ra sao và bạn sẽ đi đến đâu” – Pharrell Williams

49. “Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art.”– Charles Bukowski

“Phong cách là câu trả lời cho mọi thứ. Là cách thức mới để tiếp cận với một điều ngu ngơ hoặc một điều nguy hiểm. Làm điều ngu ngơ có phong cách dễ coi hơn làm điều nguy hiểm mà không phong cách. Làm điều nguy hiểm với phong cách là thứ mà ta gọi là nghệ thuật” –Charles Bukowski

50. “A well-tied tie is the first serious step in life.”– Oscar Wilde

“Một chiếc cà vạt được thắt cẩn thận là bước đi nghiêm túc đầu tiên của cuộc đời” – Oscar Wilde

51. “Eat to please thyself, but dress to please others.”– Benjamin Franklin

“Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác” –Benjamin Franklin

52. “Some of the worst mistakes in my life werehaircuts.”– Jim Morrison

“Một số sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi là cắt tóc” – Jim Morrison

53. “Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.”– Oscar Wilde

“Thời trang là hình thái của sự xấu xí mà không thể nào chấp nhận được, vì thế chúng ta phải thay đổi nó mỗi sáu tháng” – Oscar Wilde

câu nói hay thời trang nam giới 3 - elleman

54. “I don’t design clothes. I design dreams.”– Ralph Lauren

“Tôi không thiết kế quần áo. Tôi thiết kế giấc mơ” –Ralph Lauren

55. “Fashion is an art. You express who you are through what you’re wearing.”– Daniele Donato

“Thời trang là một nghệ thuật. Bạn thể hiện bạn là ai thông qua những gì bạn đang mặc” – Daniele Donato

56. “Style is when they’re running you out of town and you make it look like you’re leading the parade.”– William Battie

“Phong cách là khi họ chạy theo bạn ra khỏi thị trấn và bạn làm cho nó trông giống như bạn đang dẫn đầu cuộc diễu hành” – William Battie

57. “Simplicity is the ultimate sophistication.”– Leonardo da Vinci

“Đơn giản là sự tinh tế tối thượng” –Leonardo da Vinci

câu nói hay thời trang nam giới 4 - elleman

58. “I think there is beauty in everything. What ‘normal’ people perceive as ugly. I can usually see something of beauty in it.”– Alexander Mcqueen

“Tôi nghĩ rằng cái đẹp tồn tại ở mọi thứ. Những gì xấu xí trong mắt người bình thường, tôi lại thường tìm được chút gì đó đẹp đẽ nằm trong đó” – Alexander McQueen

59. “Never wear anything that panics the cat.”– P.J. O’Rourke

“Đừng bao giờ mặc những gì làm lũ mèo hoảng sợ” –P.J. O’Rourke

60.“In a machine age, dressmaking is one of the last refuges of the human, the personal, the inimitable.”– Chirstian Dior

“Trong kỉ nguyên của máy móc, thời trang là nơi nương náu duy nhất cho loài người: tính cá nhân, không thể bị bắt chước” – Christian Dior

61. “Style is a way to say who you are without having to speak.”— Rachel Zoe

“Phong cách làthứnóilênbạn là ai mà khôngkhiến bạnphảitốn lấymộtlời” – Rachel Zoe.

62. “Fashion is not necessarily about labels. It’s not about brands. It’s about something else that comes from within you.”– Ralph Lauren

“Thời trang không nhất thiết phải đến từ nhãn mác, thương hiệu. Thời trang đến từ những thứ ẩn bên trong tâm hồn, tính cách của bạn” – Ralph Lauren

câu nói hay thời trang nam giới 5 - elleman

63. “Fashion is about what you look like, which translates to what you would like to be like.”– Jean Paul Gaultier

“Thời trang là cách để mô tả bạn trông ra làm sao, là cách bạn muốn thể hiện mình mong muốn như thế nào” –Jean Paul Gaultier.

64. “Good clothes open all doors.”– Thomas Fuller

“Quần áo đẹp mở ra mọi cánh cửa” –Thomas Fuller

65. “Buy less, choose well.”— Vivienne Westwood

Mua sắm ít thôi, lựachọn cho tốt vào” –Vivienne Westwood

66. “It is both delusional and stupid to think that clothes don’t really matter and we should all wear whatever we want. Most people don’t take clothing seriously enough, but whether we should or not, clothes do talk to us and we make decisions based on people’s appearances.”– G. Bruce Boyer

“Thật ảo tưởng và ngu ngốc khi nghĩ rằng quần áo không quan trọng và ta có thể mặc bất cứ thứ gì mìnhmuốn. Hầu hết mọi người không chú trọng nghiêm túc đến trang phục, nhưng dù nên hay không, quần áo là tuyên ngôn của chúng ta và chúng ta thường quyết định dựa trên hình ảnh bên ngoài của con người” – G. Bruce Boyer

câu nói hay thời trang nam giới 6 - elleman

67.“Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly improve his appearance.”– Arthur Ashe

“Quần áo và hành vi không tạo nên một người đàn ông, nhưng khi một người đàn ông được tạo ra, thì chúng là thứ làm nổi bật mạnh mẽ diện mạo anh ấy” – Arthur Ashe

68. “Style is the perfection of a point of view.”– Richard Eberhart

“Phong cách làhiện thânhoàn hảonhất chomột quan điểm” –Richard Eberhart

69. “Fashion is what you buy. Style is what you do with it.”– Unknown

“Thời trang là thứ bạn mua. Phong cách là điều bạn chọn” –khuyết danh

70. “The way we dress affects the way we think, the way we feel, the way we act, and the way others react to us.”– Julie Rasband

“Cách chúng ta ăn mặc ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta cảm nhận, cách chúng ta hành động, và cách những người khác hành xử với chúng ta” – Julie Rasband

71. “Dressing well is a form of good manners.”– Tom Ford

“Ănmặc đẹp là một dạng của người có thái độcư xửđúng đắn” –Tom Ford

câu nói hay thời trang nam giới 7 - elleman

72. “To me, clothing is a form of self-expression – there are hints about who you are in what you wear.”– Marc Jacobs

“Với tôi,quần áo là một hìnhthái của việcthể hiệnbản thân – lànhữngẩn ý rằngbạn là aiqua cáchbạnăn vận” – Marc Jacobs

73. “Know first who you are, and then adorn yourself accordingly.”– Epictetus

“Trước hết,phải biết mình là ai.Và sau đó tô điểmchínhmình cho phù hợp” – Epictetus

74. “Like every good man, I strive for perfection, and, like every ordinary man, I have found that perfection is out of reach – but not the perfect suit.”– Edward Tivnan

Giống như mọi người đàn ông tốt, tôi cố gắng hoàn thiện, và, giống như mọi người bình thường, tôi nhận ra rằng sự hoàn hảo là ngoài tầm với – nhưng điều đó không đúng với một bộ suit hoàn hảo. ”- Edward Tivnan

75. “Fashion has always been a repetition of ideas but what makes it new is the way you put it together.”– Carolina Herrera

“Thời trang chỉ là sự lặp lại của ý tưởng, điều khiến chúng trở nên mới mẻ hơn chính là cách bạn kết hợp chúng như thế nào” – Carolina Herrera
câu nói hay thời trang nam giới 8 - elleman

76. “Men tell me that I’ve saved their marriages. It costs them a fortune in shoes, but it’s cheaper than a divorce.”– Manolo Blahnik

“Đàn ông nói rằng tôigiúpcứuvãn cáccuộc hôn nhân của họ. Nó tiêu tốn củahọ rất nhiều tiền cho một đôi giày nhưng lại chắc chắn rẻ hơn hậu quả của một vụ ly hôn” –Manolo Blahnik.

77. “Even on the most solemn occasions I got away without wearing socks and hid that lack of civilisation in high boots.”– Albert Einstein

“Ngay cả trong những dịp trang nghiêm nhất màtôi cũng sẽkhông mang vớ,vàtôi chegiấu“sựthiếusót củanền văn minh” ấytrong nhữngđôi bốt cao cổ” – Albert Einstein

78. “Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”– Bill Cunningham

“Thời trang là vũ khí giúp chúng ta chống lại hiện thực mỗi ngày” – Bill Cunningham

79. “Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy – but mysterious. But above all black says this: ‘I don’t bother you – don’t bother me.’”– Yohji Yamamoto

“Màu đen thể hiện sự khiêm tốn và ngạo nghễ trong cùng một lúc. Màu đen là sự lười biếng và dễ dãi–nhưng bí ẩn.Nhưng trên hết,màu đen bảo rằng:Tôi không làm phiền bạn– đừng làm phiềntôi”– Yohji Yamamoto
câu nói hay thời trang nam giới 9 - elleman

Xem thêm:

80 câu nói hay nổi tiếng về thời trang nam giới (phần 1)

Những câu nói nổi tiếng kinh điển về thời trang

Ngân Lại(Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man. Nguồn tham khảo: fashionbeans. Thiết kế hình ảnh: Ngân Lại)

Vampire In The Garden: Khi người và ma cà rồng tìm thiên đường giữa bi kịch chiến tranh Vampire In The Garden: Khi người và ma cà rồng tìm thiên đường giữa bi kịch chiến tranh
Được sản xuất bởi Wit Studio, cái tên đứng đằng sau loạt phim thành công như “Attack On Titan”, “Vinland Saga”... nhưng “...
Bói vui vận số cung hoàng đạo tháng 6/2022 Bói vui vận số cung hoàng đạo tháng 6/2022
Tháng 6 - một tháng chào hè đầy lạc quan. Với những tình hình trên bầu trời, ELLE Man hy vọng rằng độc giả sẽ có một khởi đầu...
Love, Death and Robots 3: Bàn tay của David Fincher nâng thể loại hoạt hình lên tầm cao mới Love, Death and Robots 3: Bàn tay của David Fincher nâng thể loại hoạt hình lên tầm cao mới
Phần 3 của “Love, Death, Robots” tiếp nối thành công của hai phần trước, khi không chỉ để lại nhiều giá trị về mặt hình ảnh -...
10 phim kinh dị Hàn Quốc về đề tài sinh tồn đã gây tiếng vang rực rỡ 10 phim kinh dị Hàn Quốc về đề tài sinh tồn đã gây tiếng vang rực rỡ
Trong những năm gần đây, điện ảnh Hàn Quốc đã tạo nên những dấu ấn sâu đậm trong nhiều thể loại. Hãy cùng ELLE Man điểm qua...
578: Hoành tráng, chịu chơi nhưng kịch bản gây tiếc nuối 578: Hoành tráng, chịu chơi nhưng kịch bản gây tiếc nuối
Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lương Đình Dũng thể hiện rõ tham vọng của đội ngũ sản xuất với lời giới thiệu “bộ phim hành...
Những ngôi sao đại diện cho sắc đẹp trong Tử Vi Những ngôi sao đại diện cho sắc đẹp trong Tử Vi
Sắc đẹp từ xưa đến nay luôn là một lợi thế rất lớn cho những ai sở hữu chúng. Trong khoa Tử Vi, có rất nhiều ngôi sao đại diện...
Thủy nghịch hành và điều cần biết về hiện tượng này Thủy nghịch hành và điều cần biết về hiện tượng này
Thời gian gần đây, cụm từ sao Thủy nghịch hành dường như trở nên hot hơn bao giờ hết. Mỗi khi Thủy tinh nghịch hành ghé thăm,...
[Câu chuyện văn hoá] Tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ thay đổi thế nào qua 100 năm? [Câu chuyện văn hoá] Tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ thay đổi thế nào qua 100 năm?
Cũng như nam giới, tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ cũng thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu điều...
Những cung hoàng đạo nam nổi tiếng "si tình" khi yêu Những cung hoàng đạo nam nổi tiếng "si tình" khi yêu
Trong tình yêu, việc say đắm và đặt nhiều tình cảm vào đối phương là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, ở một số người thì...